Msze św.


W niedzielę
:
7:30, 9:30, 11:00 (Msza św. z udziałem dzieci), 11:00 (kościół dolny, Msza św. z udziałem przedszkolaków) 12:30, 18:00, 20:00

W sobotę:
7:00, 7:30, 8:00, 18:00 (msza z niedzieli)

w dni powszednie:
7:00, 7:30, 8:00 (we wtorki w kaplicy św. Tadeusza), 17:30, 18:00

PORZĄDEK MSZY ŚW. w tygodniu w ADWENCIE
6:30 (po niej zapraszamy Wszystkich na wspólne śniadanie w salce z fortepianem), 8:00 (we wtorki w kaplicy św. Tadeusza), 17:30, 18:00

Msze św. w wakacje (VII-VIII):
7:00, 8:00, 18:00

Msza św. w I piątek miesiąca
o godz. 17:00 (dla dzieci) i 18.00

 

Polecamy

Reklama

OBRAZY

Remont naszego kościoła 27.07.2014 

Do środy włącznie Msze św. oraz nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w Kaplicy Adoracji, a od czwartku w kościele dolnym. Prace murarskie ścian Kaplicy spowiedzi są ukończone, oczekujemy na wykonanie zamówionych drzwi wejściowych i okien bocznych. Ukończone zostały prace murarskie związane z zabudową przestrzeni schodów prowadzących na chór. Zakończone zostały również prace związane z układaniem kabli instalacji elektrycznej i niskoprądowej w kościele górnym. Rozpoczęte zostały prace malarskie w górnej części stropu kopuły. Prace te są wykonywane ze specjalnego podnośnika koszowego na wysokości 23m. W bieżącym tygodniu  będą kontynuowane prace przygotowawcze do malowania kolejnych powierzchni ścian i stropu kopuły oraz malowanie kościoła. Charakterystyczne zdjęcia z realizowanych elementów prac są umieszczone na tablicy ogłoszeń przed kościołem. Analizie poddana została również mocno przestarzała i hałaśliwie pracująca instalacja kościoła górnego i dolnego-brak możliwości załączenia wentylacji kościoła dolnego z uwagi na hałas powodowany pracą wentylatorów. Usprawnienie tej instalacji będzie wymagało wymiany wentylatorów osiowych i nagrzewnic zewnętrznych na nowoczesną centralę nawiewną i wyciągową z automatyką i odzyskiem ciepła, który to system umożliwi właściwą wymianę powietrza w trakcie Nabożeństw i nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu liturgii. Prace te będą bardzo kosztowne i są przewidywane w planach na kolejne lata w przypadku pozyskania środków finansowych na ich realizację.

            Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę w intencji remontu naszego kościoła, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne, na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii.

 
Trwa remont naszego kościoła 20.07.2014. 

Dlatego w najbliższym czasie Msze św. oraz nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w Kaplicy Adoracji a w niedziele w kościele dolnym. Prace murarskie ścian Kaplicy spowiedzi są na ukończeniu, oczekujemy na wykonanie zamówionych drzwi wejściowych i okien bocznych. Prace związane z zabudową przestrzeni schodów na chór są rozpoczęte, natomiast prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej są na etapie układania nowych kabli do zaprojektowanych opraw oświetleniowych. Wykonano już demontaż starej instalacji i rozpoczęto rozprowadzanie kabli do rozdzielni oświetleniowej. Trwają konsultacje techniczne i negocjacje z firmą oferującą system zarządzania instalacją oświetlenia. W najbliższym tygodniu rozpocznie się malowanie kościoła. Informacje o aktualnym zakresie prac i zdjęcia znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. 

W środę 16 lipca gościliśmy Komisję Architektoniczno-Artystyczną naszej Kurii Warszawskiej na czele z Biskupem Józefem Górzyńskim. Po zapoznaniu się ze stanem prac, Komisja zaakceptowała celowość, projekty rozwiązań oraz dotychczas wykonane prace. Komisja zaproponowała dalsze zmiany wnętrza naszego kościoła dotychczas nie uwzględnione, które jednak z wielu względów muszą być rozłożone w czasie. Na koniec ks. bp udzielił błogosławieństwa wykonawcom, realizowanemu przedsięwzięciu oraz całej parafii. Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę w intencji remontu naszego kościoła, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne (nr  45 1050 1025 1000 0090 6326 2373), na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii
 
  
 

 

Zaproszenie do adoracji Najświętszego Sakramentu

Gdy brak nam czasu na modlitwę, doświadczenie Boga zamiera w naszym życiu. Na wiele istotnych spraw nie umiemy znaleźć czasu właśnie dlatego, że nie mamy go na spotkanie z naszym Stwórcą. Regularna dłuższa i głęboka modlitwa jest wyrazem naszej miłości do Niego. Ten czas porządkuje nasze życie i pozwala na nie spojrzeć z Bożej perspektywy. Adoracja to chwila wewnętrznej ciszy, w której możemy zostawić swoje rozbicie, duchowy nieład i po prostu trwać przed Bogiem.

Więcej…
 

Ogłoszenia parafialne

Czy wiesz że...

pierwszym proboszczem i administratorem był ks. Tadeusz Romaniuk
http://www.parafia-sadyba.pl