Msze św.


W niedzielę
:
7:30, 9:30, 11:00 (Msza św. z udziałem dzieci), 11:00 (kościół dolny, Msza św. z udziałem przedszkolaków) 12:30, 18:00, 20:00

W sobotę:
7:00, 7:30, 8:00, 18:00 (msza z niedzieli)

w dni powszednie:
7:00, 7:30, 8:00 (we wtorki w kaplicy św. Tadeusza), 17:30, 18:00

PORZĄDEK MSZY ŚW. w tygodniu w ADWENCIE
6:30 (po niej zapraszamy Wszystkich na wspólne śniadanie w salce z fortepianem), 8:00 (we wtorki w kaplicy św. Tadeusza), 17:30, 18:00

Msze św. w wakacje (VII-VIII):
7:00, 8:00, 18:00

Msza św. w I piątek miesiąca
o godz. 17:00 (dla dzieci) i 18.00

 

Polecamy

Reklama

OBRAZY

Remont naszego kościoła 17.08.2014

W minionym tygodniu kontynuowane były prace elektryczne połączeń w puszkach jak również prace związane z dociąganiem kabli instalacji elektrycznej i niskoprądowej do rozdzielnic zlokalizowanych w rejonie zakrystii. Zakończono prace montażu nowych skrzynek rozdzielnic: elektrycznej sterowania oświetleniem i systemu nagłośnienia oraz sieci komputerowej, a także drabinek kablowych. W bieżącym tygodniu rozdzielnice będą uzbrajane w aparaty elektryczne i system sterowania oświetleniem. Zamówiono komplet opraw oświetleniowych do kościoła górnego łącznie ze źródłami światła typu energooszczędnego LED.
Zakończono prace naprawcze tynków na całej powierzchni ścian kościoła górnego i prace wykończeniowe zabudowy balustrady chóru. Zakończono również prace malarskie kopuły oraz malowanie wnęk oraz ram okien witrażowych i części ścian bocznych. Pomalowano częściowo również sufit prezbiterium oraz ściany skośne przy mozaice w kolorze szaroniebieskim dla uzyskania spójnej kompozycji architektonicznej wewnątrz prezbiterium.
Zakończono prace dostosowawcze instalacji hydrantowej po usunięciu kolizji.
W bieżącym tygodniu rozpoczęte zostaną prace instalacyjne sanitarne dotyczące montażu grzejników w nawie kaplicy spowiedzi oraz wykonane zostaną nowe konstrukcje stalowe pod obrazy w obu nawach przednich, stanowiące jednocześnie puszki rozprężne dla nawiewanego powietrza z wentylacji wg założeń nowego projektu.
 
Drodzy Parafianie – jest wiele prac, które muszą być jeszcze wykonane, aby przywrócić pełen wystrój kościoła górnego. W lipcu odrestaurowane zostały obrazy: Pana Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Judy Tadeusza i św. Jana Pawła II. Do oczyszczenia i odrestaurowania pozostają stacje drogi krzyżowej wykonane jako odlewy z gipsu. Do wykonania będą prace lekkie jak sprzątanie i odkurzanie oraz ciężkie jak przenoszenie ławek z kościoła dolnego i ustawianie, przenoszenie starych ławek do kościoła dolnego. Wszystkich chętnych do pomocy prosimy o wpisywanie się na listę pod nazwą „Wspólne dzieło Parafian” z podaniem imienia i nazwiska oraz kontaktu telefonicznego jak i terminu kiedy dysponują Państwo czasem w terminie od następnego poniedziałku 25.08.2014r. Lista wyłożona jest na stoliku przy  wyjściu z kościoła. Można również zapisywać się w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii w ciągu tygodnia.
Dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne remontu naszego kościoła. Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za wszystkich uczestniczących w pracach remontowych, jak również dalsze wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne, na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii.
 
Remont naszego kościoła 10.08.2014

Trwa remont naszego kościoła.
Do czwartku włącznie Msze św. oraz nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w Kaplicy Adoracji, a od piątku w kościele dolnym.
Informacje dotyczące postępu prac remontowych:
W minionym tygodniu kontynuowane były prace elektryczne montażu tras kablowych pod kościołem dolnym z wykonaniem przewiertów przez ściany o grubości 1 m do pomieszczeń technicznych oraz montaż 120 szt. puszek kablowych przyłączeniowych. Kontynuowane są również prace związane z układaniem kabli instalacji elektrycznej i niskoprądowej w kościele dolnym na uprzednio przygotowanych trasach kablowych.
Przygotowano konstrukcyjnie wnękę pod montaż zakupionych już: rozdzielnicy elektrycznej sterowania oświetleniem i rozdzielnicy systemu nagłośnienia oraz sieci komputerowej. Ich montaż rozpocznie się w bieżącym tygodniu. Zakończono założenia do wykonania projektu głównej rozdzielni zasilania i trwają uzgodnienia z Operatorem RWE dotyczące wymiany liczników energii elektrycznej.
Trwają prace tynkarskie związane z naprawą narożników ścian i naprawcze tynków na całej powierzchni ścian kościoła górnego. W trakcie prac malarskich kopuły stwierdzono odparzenia tynku w jednym z trójkątów nad nawą św. Jana Pawła II co wymagało wykonania robót dodatkowych - skucia i naprawy powierzchni ponad 2m stropu na wysokości 23m. Z rozstawionych rusztowań wysokości 10m wzdłuż całej długości bocznych ścian, realizowane są prace malarskie. Rozpoczęto malowanie ram okien witrażowych i przy tej okazji stwierdzono liczne nieszczelności (szczeliny umożliwiające napływ zimnego powietrza) w tych elementach.
Dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne remontu naszego kościoła. Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za wszystkich uczestniczących w pracach remontowych, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto
parafialne, na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii.
 

Remont naszego kościoła 03.08.2014

   Informacje dotyczące postępu prac w kościele górnym:

W minionym tygodniu wykonane zostały prace elektryczne wewnątrz Kaplicy Spowiedzi, oczekujemy na wykonanie drzwi wejściowych i okien bocznych – spodziewany termin dostawy pod koniec września.
Prace zabudowy przestrzeni schodów na chór zostały ukończone.
Wykonano demontaż starej rozdzielnicy załączania oświetlenia z uwagi na jej zużycie techniczne i dokonano wymaganych rozkuć wnęk w ścianach pod montaż nowej dwukrotnie większej rozdzielnicy sterowania oświetleniem. Sterowanie to będzie automatyczne i powiązane z harmonogramem Nabożeństw na dany miesiąc. 
Zły stan rozdzielni głównej zasilającej wszystkie pomieszczenia parafialne (nadpalone kable na wejściu zasilania z przyłącza, technicznie przestarzałe bezpieczniki porcelanowe wkręcane) wymuszają podjęcie decyzji o wymianie również tej głównej części układu zasilania elektrycznego. W związku z tym podjęto prace inwentaryzacyjne całej instalacji elektrycznej w celu przygotowania założeń do wykonania projektu rozdzielni głównej. Prace te nie były przewidywane w tym pierwszym etapie remontu i stały się poważną pozycją cenową zwiększającą budżet prowadzonego remontu.
Trwają prace tynkarskie związane z naprawą narożników ścian i naprawcze tynków na całej powierzchni ścian kościoła.
Wykonywane są prace malarskie najwyższej części kościoła - stropu kopuły. Prace są wykonywane ze specjalnego podnośnika koszowego na wysokości 23m przy bardzo wysokich temperaturach co bardzo utrudnia ich realizację.
Otrzymaliśmy ofertę od dostawcy urządzeń wentylacyjnych związaną z ich konieczną wymianą. Koszt samych urządzeń po negocjacjach to kwota: 86 tyś. złotych.
Prace te są przewidywane w planach na kolejne lata w przypadku pozyskania finansów na ich realizację.

Dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne remontu naszego kościoła. Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za wszystkich uczestniczących w pracach remontowych, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne, na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii.

 

Remont naszego kościoła 27.07.2014 

Do środy włącznie Msze św. oraz nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w Kaplicy Adoracji, a od czwartku w kościele dolnym. Prace murarskie ścian Kaplicy spowiedzi są ukończone, oczekujemy na wykonanie zamówionych drzwi wejściowych i okien bocznych. Ukończone zostały prace murarskie związane z zabudową przestrzeni schodów prowadzących na chór. Zakończone zostały również prace związane z układaniem kabli instalacji elektrycznej i niskoprądowej w kościele górnym. Rozpoczęte zostały prace malarskie w górnej części stropu kopuły. Prace te są wykonywane ze specjalnego podnośnika koszowego na wysokości 23m. W bieżącym tygodniu  będą kontynuowane prace przygotowawcze do malowania kolejnych powierzchni ścian i stropu kopuły oraz malowanie kościoła. Charakterystyczne zdjęcia z realizowanych elementów prac są umieszczone na tablicy ogłoszeń przed kościołem. Analizie poddana została również mocno przestarzała i hałaśliwie pracująca instalacja kościoła górnego i dolnego-brak możliwości załączenia wentylacji kościoła dolnego z uwagi na hałas powodowany pracą wentylatorów. Usprawnienie tej instalacji będzie wymagało wymiany wentylatorów osiowych i nagrzewnic zewnętrznych na nowoczesną centralę nawiewną i wyciągową z automatyką i odzyskiem ciepła, który to system umożliwi właściwą wymianę powietrza w trakcie Nabożeństw i nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu liturgii. Prace te będą bardzo kosztowne i są przewidywane w planach na kolejne lata w przypadku pozyskania środków finansowych na ich realizację.

            Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę w intencji remontu naszego kościoła, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne, na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii.

 
Trwa remont naszego kościoła 20.07.2014. 

Dlatego w najbliższym czasie Msze św. oraz nabożeństwa w dni powszednie będą sprawowane w Kaplicy Adoracji a w niedziele w kościele dolnym. Prace murarskie ścian Kaplicy spowiedzi są na ukończeniu, oczekujemy na wykonanie zamówionych drzwi wejściowych i okien bocznych. Prace związane z zabudową przestrzeni schodów na chór są rozpoczęte, natomiast prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej są na etapie układania nowych kabli do zaprojektowanych opraw oświetleniowych. Wykonano już demontaż starej instalacji i rozpoczęto rozprowadzanie kabli do rozdzielni oświetleniowej. Trwają konsultacje techniczne i negocjacje z firmą oferującą system zarządzania instalacją oświetlenia. W najbliższym tygodniu rozpocznie się malowanie kościoła. Informacje o aktualnym zakresie prac i zdjęcia znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. 

W środę 16 lipca gościliśmy Komisję Architektoniczno-Artystyczną naszej Kurii Warszawskiej na czele z Biskupem Józefem Górzyńskim. Po zapoznaniu się ze stanem prac, Komisja zaakceptowała celowość, projekty rozwiązań oraz dotychczas wykonane prace. Komisja zaproponowała dalsze zmiany wnętrza naszego kościoła dotychczas nie uwzględnione, które jednak z wielu względów muszą być rozłożone w czasie. Na koniec ks. bp udzielił błogosławieństwa wykonawcom, realizowanemu przedsięwzięciu oraz całej parafii. Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę w intencji remontu naszego kościoła, jak również wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto parafialne (nr  45 1050 1025 1000 0090 6326 2373), na tacę w kopercie wpisując ofiarodawcę i przeznaczenie oraz w zakrystii i kancelarii
 
  
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Ogłoszenia parafialne

Czy wiesz że...

pierwszym proboszczem i administratorem był ks. Tadeusz Romaniuk
http://www.parafia-sadyba.pl